Yazılım Mühendisliğinde Mükemmellik
ENDÜSTRİLER

Siber Güvenlik

Ana Sayfa | Endüstriler | Siber Güvenlik

Müşterilerimizi, Siber Güvenlik Ürünleri ve Güvenli Yazılım Çözümleri geliştirerek destekliyoruz.

Yetkinliklerimiz

 • =“Ortak Kriterler” (Common Criteria”) standardı ile uyumlu güvenli yazılım geliştirme
 • =Gömülü sistemler, bulut ve sunucu uygulamaları için ürün güvenlik hizmetleri
 • =Siber Güvenlik ürünleri için yazılım geliştirme hizmetleri
 • 5Esnek Ağ Saldırı Engelleme Sistemi (FIPS)
 • 5ICterra Bal Küpü Sistemi (BAKS)
 • 5ICterra Uç Sistemler için Yönetim ve Güvenlik Servisleri (Robust-Edge)
 • 5Akıllı Saldırı Tespit Sistemi (ATES)

Gömülü Sistemler için Ürün
Güvenliği Hizmetleri

 • =Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (S-SDLC) Pratiklerinin Uygulanması
 • =Güvenli Açılış (Secure Boot)
 • =Güvenli Sistem / Uygulama Güncelleme (Secure Firmware / Software Update)
 • =Güvenli Yazılım Çalıştırma (Secure Software Execution)
 • =Müdahale/Kurcalama Tespiti (Tamper Detection)
 • =Gömülü Güvenlik Duvarı (Embedded Firewall)
 • =Açık Anahtar Altyapısı (Public Key Infrastructure)
 • =Güvenli Veri Depolama (Secure Data Storage)
 • =Özelleştirilmiş Güvenli İşletim Sistemi (Custom Embedded Operating System)
 • =Uç Cihaz Kaynak İzleme ve Yönetimi (Edge Device Resource Monitoring and Management)
 • =Olay Raporlama (Event Reporting)
 • =İşletim Sistemi Sıkılaştırma (OS Hardening)

Bulut ve Sunucu Uygulamaları için Ürün Güvenlik Hizmetleri

 • =İşletme Gereksinimleri ve Kullanım Durumları Tanımlama Aşaması
 • 5Kötüye Kullanım Analizi
 • 5Mimari Risk Analizi
 • =Tasarım Aşaması
 • 5Tehdit Modelleme
 • 5Tasarım Risk Analizi
 • 5Mimari Tasarım Güvenliği Gözden Geçirme
 • =Kodlama Aşaması
 • 5Geliştiriciler için Güvenli Kodlama Eğitimleri
 • 5Güvenli Kod Gözden Geçirme
 • 5Statik / Dinamik Kod Analizi
 • =Test Aşaması
 • 5Güvenlik Testleri Gözden Geçirme
 • =Kurulum ve Bakım Aşaması
 • 5Penetrasyon Testleri
 • 5Ürün Güvenliği İzleme

Güvenlik İşlevlerinin Ortak Kriterler Standardı Uyarınca
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsüne Entegrasyonu

ICterra ATES (Akıllı Tehdit İzleme Sistemi) 12 Eylül 2017 tarihinde Ortak Kriterler EAL 4+ belgesi almıştır.

Seçilmiş Projeler

Birlikte gerçekleştireceğimiz projelerin de burada yer almasını istiyoruz.
Bazı projelerimize gizlilik ilkemiz nedeniyle burada yer veremediğimizi belirtmek isteriz.

Navigation