Yazılım Mühendisliğinde Mükemmellik
ŞİRKET

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Ana Sayfa | Şirket | Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli ilgili, bu metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olarak hareket eden ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“ICterra”) olarak, aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız:

 • =ICterra’nın ne tür kişisel veriler topladığını ve işlediğini belirtmek,
 • =Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 • =ICterra’nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 • =ICterra’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi sizlere hatırlatmak ve
 • =Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak

1- İşlenen Kişisel Veriler ve Veri İşlemenin Hukuki Dayanakları

ICterra ile ticari bir ilişki ya da bir iş ilişkisi kurduğunuzda, ticari bir ilişki kurmak adına bizimle iletişime geçtiğinizde, bizden hizmet aldığınızda ya da bu hizmetlere ilişkin bize bir bildirimde bulunduğunuzda ya da internet sitemizde yer alan e-posta adresi üzerinden bize ulaştığınızda bizimle çeşitli kişisel verilerinizi paylaşırsınız.

İşlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız ve kanuni dayanaklarımızla ilgili detaylı bilgi için lütfen sizinle ilgili bölümü inceleyiniz:

a) Personel Adaylarımız:

 

İşlenen Kişisel Veri İşleme Amacı İşlemenin Hukuki Dayanağı
Adı-Soyadı, Cinsiyeti, T.C Kimlik Numarası, Uyruğu, Medeni Hali, Doğum Yeri, Doğum Tarihi Başvurulan Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Veri Tabanında Saklama KVKK m.5 f.1; Açık rıza
E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Başvurulan Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Veri Tabanında Saklama KVKK m.5 f.1; Açık rıza
Eğitim Bilgileri, Daha Önceki İş Deneyimleri, Katıldığı Kurslar ve Seminerler, Alınan Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi, Aldığı Ödüller ve Burslar, Yetkinlikler ve Dereceleri Başvurulan Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Veri Tabanında Saklama KVKK m.5 f.1; Açık rıza
Mülakat ve Kişilik Envanteri Değerlendirme Sonuçları Başvurulan Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Veri Tabanında Saklama KVKK m.5 f.1; Açık rıza

 

İşlenen Kişisel Veri İşleme Amacı İşlemenin Hukuki Dayanağı
Dernek Üyelikleri, Sürücü Belgesi, İlgi Alanları EBaşvurulan Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Veri Tabanında Saklama KVKK m.5 f.1; Açık rıza
Fotoğrafı, Askerlik Durum Bilgisi, Adli Sicil Kaydı, Ceza Mahkumiyeti, Güvenlik Tedbirleri Başvurulan Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi KVKK m.5 f.1; Açık rıza
Veri Tabanında Saklama

b) Müşterilerimiz ve Müşterilerimizin Personeli

 

İşlenen Kişisel Veri İşleme Amacı İşlemenin Hukuki Dayanağı
Adı-Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Adres, E-Posta Adresi, Çalıştığı Firma, Pozisyon, Mesleki Unvanı Ticari İlişkimiz Kapsamında Sizinle İrtibata Geçebilmek KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
İş Geliştirme Aktiviteleri ve İş Fırsatlarının İlişkilendirilmesi KVKK m.5 f.1; Açık rıza

c) Potansiyel Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimizin Personeli

 

İşlenen Kişisel Veri İşleme Amacı İşlemenin Hukuki Dayanağı
Adı-Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Adres, E-Posta Adresi, Çalıştığı Firma, Pozisyon, Mesleki Unvanı Sözleşme Müzakerelerinin Yürütülmesi ve İmzalanan Sözleşmelerin ICterra Tarafından Takip Edilmesi KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Ticari İlişki Kurabilmek Adına İrtibat Bilgilerinin Tutulması

İş Geliştirme Aktiviteleri ve İş Fırsatlarının İlişkilendirilmesi

KVKK m.5 f.1; Açık rıza

d) Alt Yüklencilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Personelleri

 

İşlenen Kişisel Veri İşleme Amacı İşlemenin Hukuki Dayanağı
Adı-Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Adresi, E-Posta Adresi, Çalıştığı Firma, Mesleki Unvan

Projelerimizde Görev Almanız Halinde, Projenin Yürütülmesi adına Gerekli Olan Bilgilerinizin Toplanması

Şirket İçi/Dışı Etkinliklere Katılımın Sağlanabilmesi

Müşteriler ile İletişimin Sağlanması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

2- Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflar ile Paylaşımı

Kişisel verileriniz, bizimle ticari ilişki veya iş ilişkisi kurabilmeniz, sizinle ilişkilerimizin gereklerini ya da kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü taraflar, aktarım amaçlarımız ve kanuni dayanaklarımızla ilgili detaylı bilgi için lütfen sizinle ilgili bölümü inceleyin:

a) Personel Adaylarımız

İş başvuru sürecinde ICterra’ya sağlayacağınız, işbu aydınlatma metninin 1.a bölümünde belirtilen kişisel verileriniz;
 • Başvurulan pozisyona ve ICterra kurumsal ilke ve prosedürlerine uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve temin ettiğiniz bilgilerin doğruluğunun tespiti amaçlarıyla KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının f bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebine dayalı olarak;
  – o Şirket’in hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışında bulunan istihdam ve işe alım danışmanlık hizmeti sağlayan şirketlere,
  – o Yurt içi ve yurt dışında iş birliği içinde bulunduğumuz değerlendirme firmaları vb. diğer Tedarikçilerimize,
  – o Projelerle bağlantılı olarak girilen ihale kapsamında, yurt içi ve yurt dışı Müşterilerimiz olan kurumlara,
 • İleride ICterra bünyesinde açılacak size uygun bir pozisyon olması halinde sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak;
  – Görevlendirileceğiniz proje ile bağlantılı olarak ICterra müşterilerine
 • Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde ise,
  – Resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

b) Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz ve Personelleri

Beraber yürüttüğümüz projeler kapsamında sizden toplamış olduğumuz, işbu aydınlatma metninin 1.b ve 1.c bölümünde belirtilen kişisel verileriniz
 • Kendilerine sunulan hizmetlerin alt yüklenicilerimiz vasıtasıyla yerine getirildiği durumlarda, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  – Proje kapsamında birlikte çalıştığımız alt yüklenicilerimize
 • Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde ise,
  – Resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

c) Alt Yüklenicilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Personelleri

Beraber yürüttüğümüz projeler kapsamında sizden toplamış olduğumuz, işbu aydınlatma metninin 1.d bölümünde belirtilen kişisel verileriniz;
 • Proje faaliyetlerinin sözleşme çerçevesinde yürütülebilmesi, hizmet verdiğimiz müşteriler ile iletişime geçebilmeniz, Şirket içi/dışı etkinlikler kapsamında hizmet verebilmeniz gibi ticari amaçlarla KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebine dayalı olarak Şirket’in müşterilerine, fuar/kongre v.b etkinlik düzenleyen derneklere, birliklere ve organizasyon şirketlerine;
 • Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde ise, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendinde yer alan hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda ilgili bölümlerde yer alan kişisel verileriniz ICterra’ya ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Haklarınız

KVKK’nın 11.maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için yazılı olarak ODTÜ Teknokent Galyum Blok Kat:2 No:3 Çankaya, Ankara, Türkiye adresine veya icterra@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde info@icterra.com elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Güncelleme ve Yürürlük

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni [29.05.2019] tarihinde yayınlanmıştır.
Navigation