Yazılım Mühendisliğinde Mükemmellik
ŞİRKET

Yönetim Sistemi

Ana Sayfa | Şirket | Yönetim Sistemi

Güvenilir yazılım çözümlerini zamanında sunuyoruz

“Yazılım Mühendisliğinde Mükemmeliyet” misyonumuz doğrultusunda hedefimiz, müşterilerimize
yüksek kaliteli çözüm ve hizmetleri etkin ve verimli şekilde sunmaktır.

Belgelerimiz

Güçlü kurumsal kültürümüz ile ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001’i temel alan Entegre bir Yönetim Sistemi’ne sahibiz.

Yönetim Sistemi Politikamız

Hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet kalitesini her zaman en üst düzeyde sağlamaktır.

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, hissedarlarımızın, çevrenin ve toplumun memnuniyetinin işbirliği içinde sağlanması yasal çerçevede gözetilir.

Tüm süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmek hepimizin temel ve vazgeçilmez görevidir. Hepimiz yaptığımız işin kalitesinden sorumluyuz.

Kalitemizin en önemli belirleyicisi çalışanlarımızın bilgi ve becerileridir. Yaratıcı ve yenilikçi çabalarımız, takım ruhu ile birleştirilip çoğaltılarak sürdürülebilir başarıya ulaşılır.

Tüm faaliyetlerimizde, olası problemleri ve fırsatları belirlemek ve harekete geçmek için risk odaklı düşünceyi önemseriz.

Sahip olduğumuz tüm değerli bilgilerin, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından yönetimi ve korunması ile iş sürekliliğinin desteklenmesi temel anlayışımızdır.

Mutlu, uyumlu ve verimli olacağımız, temiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı en önemli varlıklarımızdandır.

Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltarak, çevre kirliliğinin önlenmesi, bunun için enerji ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve atıklarımızın geri dönüşümünün sağlanması ortak sorumluluğumuzdur.

Süreç Yaklaşımımız &
Sürekli İyileştirme

Yönetim Sistemimiz, sağladığımız tüm hizmetler için yönetsel ve teknik faaliyetleri kapsayan,
etkinlik ve verimlilik anlayışı ile tanımlanmış süreçlerden oluşmaktadır.

“Öğrenen bir Organizasyon” olarak, deneyimlerin kurumsal süreçlerimizin iyileştirilmesine olan katkısının bilincindeyiz…

Tüm iyileştirmelerimizi, süreçlerimizin temel unsurları olan “yöntemlerimiz, çalışanlarımız, kullandığımız araç ve teknolojilere” odaklanarak planlıyor ve uyguluyoruz.

Kalite Yönetim Sistemimiz

CMMI Development ve ISO 9001 standardını esas alarak oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimiz, proje faaliyetlerimiz ile hizmetlerimizin başarısı ve paydaşlarımızın memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması için bize güçlü bir alt yapı sunuyor:

 • Oluşturduğumuz kurumsal süreçler sayesinde, tüm proje ve mühendislik hizmetlerimizi benzer yaklaşımlarla yönetiyoruz.
 • Mühendislik süreçlerimizin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, yeni yöntem ve araçları sistemimize entegre ediyoruz.
 • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak, bunları zamanında ve etkin olarak gerçekleştirebilmek için süreçlerimizin performansını açık, net ve görülebilir şekilde, ölçülebilir hedeflere karşı izliyoruz.
 • Bu bilinçle hizalanan çalışanlarımız, daha motive ve uyum içinde.

Kurumsal Yönetim Sistemimizin CMMI-Development V1.3 Seviye-3  ile uyumluluğu ilk kez 15 Nisan 2016 tarihinde tamamlanan değerlendirme ile, uyumluluğun sürdürüldüğü de 12 Nisan 2019 tarihinde tamamlanan değerlendirme ile teyid edilmiştir.

İlk kez 6 Şubat 2014 tarihinde alınan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi de, her yıl yapılan denetimler sonucunda yenilenmektedir.

Çevre Yönetim Sistemimiz

Bir yazılım mühendisliği firması olarak az sayıda çevresel riskimiz olsa da, dünyanın ve üzerindeki yaşamın geleceği için gerçekleştirilen en küçük eylemi bile büyük bir katkı olarak görüyoruz…

En önemli amacımız;

 • Tüm paydaşlarımızın katılımı ile sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaşması;
 • Atık yönetimi ve geri dönüşümün desteklenmesi ile çevre kirliliğinin azaltılması;
 • Enerji ve doğal kaynak tüketiminin kontrolü ile çevresel etkilerin azaltılması

Yazılım Mühendisliği alanında faaliyet gösterenICterra’nın Çevre Yönetim Sistemi kapsamıODTÜ Teknokent’te yerleşik merkez tesisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri içermektedir. Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 uyumlu olup, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili yönetmelikleri esas alınmaktadır.

İlk kez 20 Mayıs 2015  tarihinde alınan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, her yıl yapılan denetimler sonucunda yenilenmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz

ISO 27001 standardını esas alarak oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz ile,

 • Sahibi veya emanetçisi olduğumuz tüm değerli bilgilerin, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından yönetimi ve korunmasını,
 • Bilgi güvenliği risklerinin en aza indirilmesini,
 • İş sürekliliğinin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği uygulamalarına sistematik bakış açısıyla yaklaşılmasını,
 • Yasalara ve sözleşmesel şartlara uyumun temin edilmesini,
 • Tüm paydaşlarımız için güven duygusu yaratılmasını

amaçlıyoruz…

İlk kez 24 Haziran 2015 tarihinde aldığımız ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgemizi, her yıl yapılan denetimler sonucunda yeniliyoruz.

Ayrıca Ocak 2015 tarihinden beri, “Milli ve NATO Gizli” Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahibiz.

Blog

Navigation