Yazılım Mühendisliğinde Mükemmellik
KURUMSAL

Kullanım Koşulları

Ana Sayfa | Kurumsal | Kullanım Koşulları

Bu sitede ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“ICterra”) veya ICterra’ya bağlı şirketler tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Telefon Numarası

+90 (312) 292 5000

Adres

Galyum Blok Kat:2, No:3 ODTÜ-Teknokent Ankara / Türkiye

E-posta Adresi

info@icterra.com

Ticaret Sicil Numarası

299539

Giriş

Bu sitede ICterra veya ICterra’ya bağlı şirketler tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki Kullanım Şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Telif Hakkı

Sitedeki bütün içeriğin sahibi ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’dir. (Kısaca “ICterra”)

Sitedeki bütün fikir hakları (telif hakları ve komşu haklar dahil) ICterra ve/veya içinde çeşitli ICterra kuruluşlarının da bulunduğu içerik ortaklarına aittir ve ait olmaya devam edecektir. Site içeriği Kullanım Şartlarında belirtilen sınırlar dışında kullanılamaz.

Kullanıcılar kişisel kullanım için site içeriğini bilgisayarlarına indirebilir veya kopyalayabilir. Bu izin, indirilen veya kopyalanan içerikle alakalı her tür kaynakça, telif veya sahiplik bilgisinin korunduğu durumlarda geçerlidir. Kullanıcılar site içeriğinden aldıkları her kopyaya bu bilgiyi dâhil etmek zorundadır.

Kullanıcılar site içeriğine ekleme veya içerikte bir değişiklik yapamaz. Site içeriği kullanıcılar tarafından dağıtılamaz, pazarlanamaz, tekrar basılamaz ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Kullanıcıların yukarıda sayılanlardan herhangi birini yaptığı durumlarda, ICterra ve üçüncü kişi ve kurumlar hukuksal yollara başvurma haklarını saklı tutar.

Tescilli Markalar

Sitedeki tüm tescilli markalar ve (“Tescilli Marka”) logolarının sahiplik hakkı ICterra veya diğer ICterra kurumları ve üçüncü kurumlara aittir. Site içeriğinde bulunan hiçbir şey Tescilli Markaları kullanma izni vermez.

Sorumluluk

Site içeriği kullanıcıların ICterra ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını sağlamak için yayınlanmıştır. ICterra site içeriğini güncel tutmayı amaçlamakta olup bu amaçla site içeriğinde herhangi bir ilan ya da ihbarda bulunmaksızın değişiklik gerçekleştirebilir. Sitenin kullanılmaya devam edilmesi, söz konusu değişikliklerin kabul edildiği manasına gelir.

İçerik

Genel bilgilerden oluşur ve özel bir kişinin, kurumun ve üçüncü kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir.
  • =ICterra ile site kullanıcıları arasında bir anlaşma özelliği taşımaz.
  • =Ürünlerin veya hizmetlerin performansıyla ilgili garanti vermez.
  • =Güncel, geniş kapsamlı, tamamlanmış veya kesin olmak zorunda değildir.
  • =Profesyonel görüş veya herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Risk ve Sorumluluk

ICterra sistem ve yazılımlarını bilgisayar virüslerine veya “Trojan” denilen programlara ve benzerlerine (“virüsler”) karşı korumaya çalışsa da kişi ve kurumların bu siteyi gezerken veya siteden bir materyal indirmesi sonucu oluşacak bilgisayar ve sistem zararlarından sorumlu değildir.

Siteyi kullanan ya da siteden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sitenin hacklenmesi, virüs, truva atı vb. metotlarla siteye gizlice girerek sistemleri bozan gayrı kanuni eylemlerde bulunulması, bu yolla site içeriğinin pornografik, etik olarak uygun olmayan, ırkçı, kışkırtıcı, şiddeti teşvik eden, üçüncü şahısların isim, marka ve telif haklarına tecavüz eden ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil eden bir içeriğin siteye yüklenmesi ya da siteye erişimin hukuk dışı metotlarla engellenmesi durumunda ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin söz konusu içeriği kaldırma, siteye erişimi geçici olarak durdurma, kanuni yollara başvurma ve bu gibi eylemlerin faillerine tazminat talebi yöneltme hakları saklıdır.

Yukarıda sayılan eylemler neticesinde, herhangi bir şekilde diğer site kullanıcılarının ya da 3. kişi ve kuruluşların uğrayacağı zararlardan ICterra’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitenin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

Kullanım Şartlarında Değişiklikler

ICterra istediği herhangi bir zamanda, ilan ya da ihbarda bulunmaksızın site kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yukarıdaki kullanım şartlarının yerine geçer. Değişiklik yapıldığında, kullanıcılar yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Bu nedenle bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir.

Bölünebilirlik

Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Yasağı

ICterra tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, ICterra’nın bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. ICterra tarafından herhangi bir kişinin ICterra’nın eylemlerine güvenmesi, bu kullanım koşullarından feragat edilmesi anlamına gelmez. Sadece ICterra’nın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir.
Navigation